Alkolizm


Alkole alışmanın meydana getirdiği bedenî ve ruhi durum :

Alkol, iptilâ uyandıran zehirlerdendir. Onun için bir tesadüfle veya teşvikle içmeye başlayanların bir kısmı artık bundan kurtulamaz, her gün artan dozlarla içmeye başlarlar.

Alkolik, kızarmış yüzü morarmaya başlamış burnu, topallı-yan yürüyüşü ile bedence bir damga taşıdığı gibi ruh ve karakterce de ahlâkî frenlerin yokluğu, tecavüz, kabalık, cinayet temayülü, mübalâğa, yalancılık, vefasızlık, sebatsızlık, tembellik gibi belirtiler gösterir. Marazi bir kıskançlık baş gösterir. Bazen de bir cinnet nöbeti şeklini alarak cinayete sebep olur. Bir de ellerin titremesi ile beliren bir alkol deliliği vardır ki buna delirium tremens denir.

Kanda alkol seviyesi binde 3,5 u geçerse vasıta kullananlar için tehlike baş gösterir. İki litre bira kanda % 0,5 alkol seviyesi meydana getirir ki 100 gram rakıya tekabül eder. Onun için bilhassa otomobil kullananlar i;1 kol almamalıdırlar.

Alkolizme karşı savaşmak medenî bir cemiyetin vazifesidir. İnsanı alkole çok defa bir yeis sürükler. Bu yeisi gidermek, şalısa yeni bir hayat ve kurtuluş ümidi aşılamak lâzımdır. Bu iş için acil kurtarma müesseseleri kurulmuştur.

Son zamanlarda alkole karşı tiksinti uyandıran bazı maddelerin kullanılması denenmektedir.

Fakat asıl kurtuluş, iradenin kuvvetlendirilmesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir