Bayanların Cinsel İstekleri


Bülûğ çağında kızı olan anne ve babalar, ona hangi tip cinsi bilgiyi vereceklerini kestiremedikleri için, genellikle büyük bir panik ve telâşa kapılırlar. Onun cinsi davranışlarını kaygı içinde gözlerler. Konuya girmek isterler ama kendileri şaşkın, kızları da gönülsüz olduğu için bunu başaramazlar. Birçok aile ise cinsi konulardan bahsetmeye yanaşmaz. Ancak birtakım yasaklar ve engeller koyarak çocuğa faydalı olduklarını sanırlar.

Aileler hemen her çağda her devirde gençliğin bir uçuruma yuvarlandığı korkusuna kapılmıştır. Milâttan önce 1700 yılında yaşlı Mısırlılar genç kızların dudaklarını kına ile boyamasını felâket sayıyorlardı. Son 10 yıl içinde konu bütün dünyada daha dikkatle üzerinde durulan ve konuşulan hâle geldi.
Konularda esen bugünkü fırtına, hippylerin hayatı, serbest aşk, doğum kontrol hapları ve bunların çocuklar üzerine olan etkisi, anne ve babada gençliğin bir uçuruma yuvarlanmakta olduğu korkusunu uyandırmaktadır. Anne ve babalar büyük bir korku ve tedirginlik içinde bu fırtınanın ne zaman dineceğini beklemektedirler.

Oysa durum göründüğü kadar korkunç değildir. Son görüşler bir ihtilâli veya anarşiyi değil, cinsi sahadaki tekâmülü işaret etmektedir. Çünkü anne ve babaların aynı korkusu tarihin her devrinde yaşanmıştır. Milattan önce 1700 yılına ait bir belge bunu pek güzel ispatlar.

Mısır’da bulunan bir Papirüsüzerine yazılı ağıtta, yaşlılar gençliğin büyük bir uçuruma sürüklendiğinden yakınıyorlar. Onlara göre, gençler asi davranışlarda bulunuyor, otorite tanımıyor, şimdiki motosikletli gençler gibi, bindikleri atları delice halkın üzerine sürüyorlarmış. Milattan önceki 1700 yılının yaşlı Mısırlılar’ı, genç kızların da utanmadan dudaklarını kına ile boyadıklarından şikâyet etmektedirler.Görüldüğü gibi, bu yakınmalar 38 asır önce de vardı. Bugün de mevcuttur. Önemli olan ve dikkat edilmesi gereken gerçek; cinsi konuların bir gelişme göstermiş olmasıdır.

Anne ve babaların en büyük korkusu, gençler arasında evlilik öncesi cinsi ilişki olmasıdır. Ayrıca bu ilişkinin ne dereceye kadar yaygınlaştığı da bir merak konusudur. Evlilik öncesi cinsi ilişkinin, son 4550 yıl içinde artmış olduğu herkes tarafından biliniyor. Ancak, bu ilişkiye girenlerin sayısı bilindiği gibi hızla artmamaktadır. Dolayısıyla paniğe kapılmaya gerek yoktur. Bazı otoriteler ise bu gerçeği “Cinsi ahlâk bir ihtilâle ve anarşiye değil, bir tekâmül ve değişmeye doğru gitmektedir” şeklinde yorumluyorlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir