Büyüme ve Gelişme

Büyüme devrinde bulunan bir Organizmate gıda olarak Carbon hidrat ve yağlara % 10 nisbetinde kas proteini ilâve edilirse büyüme arızasız olur. Fakat, hayvani protein yerine, tekâbül eden miktarda nebatî protein verildiğinde durur. Bu proteinler yerine, bunların terkiplerine dahil olan âmin asitleri verilebilir. Netice aynı olur. Yapılan tecrübelerde asit âminlerinden on tanesinin vücut için elzem olduğu görülmüştür, Triptofan, Lisin, Histidin, Fenillanin, Lösin, İzolâsin, Arginin, Metionin, Trionin, Valin. Vücut, bu on asit âmineyi imâl edemez, diğerlerini, malzeme bulduğu takdirde imâl edebilir. Büyüme devrinde, bu lüzumlu asit âminelerin her birinin, yemeğin 0,01 ve hepsi birden 0,06 sı olması lâzımdır.

Organizma, bu âmin asitlerini hayvani ve nebati gıda proteinlerinden elde edecektir, bu bakımdan, bu iki nevi proteinin kıymetleri arasında fark vardır. Hayvani proteinlerin terkibinde vücut için elzem olan âmin asitleri daha boldur. Hattâ nebatî proteinlerden bir kısmı, bu nevî âmin asitlerini hiç ihtiva etmezler. Bu sebeple gıda proteinlerinin hiç olmazsa bir kısmının hayvani protein olması şarttır. Tam bir nebatî rejim eksik bir beslenişe götürür. Çünkü, sırf nebatlardan, elzem olan âmin asitlerini alabilmemiz için, hazım edemeyeceğimiz miktarlarda yememiz icap edecektir. Bundan başka hayvani proteinlerde yoktur.

Aynı sebeple hayvani proteinin vücudun iş görme kabiliyetini arttırdığı da tespit edilmiştir. Bununla beraber hayvani protein istihlâkinden de ifrata kaçmamak lâzımdır. Bir kere bu proteinlerde kükürt ve fosfor asit teşekkülünü arttırır. Sonra aynı proteinler bağırsakta mikroplarla kokuşmaya uğrayarak toksik maddeler meydana getirir. Bundan başka hayvani proteinlerin kolaylıkla bozulduğu da unutulmamalıdır.
Yukarıdaki izahata tespit edilen, günde 20 gramlık asgari protein, şu bakımdan da kifayetsizdir : Bu 20 gram içinde vücuda elzem olan âmin asidinin yeter miktarda bulunması şansı kuvvetli değildir. Böylece elverişli beslenme için günde vücut kilosu başına (1) gram protein alma ve bunun yarısının hayvanî, yarısının nebatî olması formülü umumî bir tasvibe mazhar olmuştur.

Yalnız büyüme devrinde daha yüksek miktarlara ihtiyaç vardır. Meselâ yeni doğmuş çocuklarda ilk aylarda kilo başına 3-4 gram protein lâzımdır. Nitekim sütün terkibi de buna elverişlidir. Sonraları bu miktar azalabilirse de bülüğ çağma kadar kilo başına 2 gramdan aşağı düşmemelidir.

Büyüme ve Gelişme” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir