Cinsel Dergiler

Cinsî ilişkiyle ilgili resimli kitaplar pek çok kültürde vardır. Uzak Doğu’da Japonların yeni evlilere’ rehberlik etmesi için yaptıkları çeşitli erotik kitaplar ve resimler mevcuttur. Cinsî konularda ve biyoloji alanında bazı ülkelerde son 100 seneden beri resmî bir eğitim verildiği düşünülürse, seks kitaplarının eğitici bir rolü olduğu anlaşılır. Bu döneme kadar cinsî teknikler, ya kişilerden ya da kitaplardan öğrenilmiştir.
Bu tip kitaplar içinde en meşhuru Hindistan’ın “Kama Sutra”sıdır. M.S. 4. yy.’da Vatsyayana tarafından yazılmıştır. Bu esasında değişik cinsî pozisyonları konu eden bir el kitabıdır. Sevişme ile ilgili pek çok Yunan ve Roma devirlerinde yazılmış tezler de vardır. Bunların tanınmışı da Ovid’in “Aşk sanatı”dır. Rönesans devrinde Aretino’nun klâsik cinsî czisyonları anlattığı, çağdaşı sçssam Giulio Romano’nun sergilediği bir kitap vardır. İslâm dünyasında ise Şaik Nefzavi'”i “Parfümlü Bahçe” diye bilinen bir derleme bulunmaktadır.
Erotik kitaplar okuyucu üzende doğru etkiyi yaratıyorsa, seks kitabı oldukları söylenebiAncak bu kitaplarda ne ka~ar çok resim bulunursa, o ka;ar öğretici olacaklardır.
1886’da ilk ciddi seks kitabı y. Albutt tarafından yazılmıştır Kadının Elkitabı). İlk gerçek el kitabına ise 1918’de Marie Stoe yazmıştır (Evlilerin Aşkı). Ciddi bir yayın olmasına rağmen, o dönemlerde bir skandal olarak nitelendirilmişti. Gününüzde ise erkek ve kadınların seçebileceği çok sayıda seks kitapları bulunmaktadır. Ancak bu ciddi yayınların hemen hemen çoğunluğu yabancı dilde aktarmadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir