Cinsel İktidarsızlık Tedavisi


Ferdin başkası yanında neslin bakası, tabiatın ana kanunlarından birisidir. Neslin bakası için erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleşmesi lâzımdır. Bu da erkek üreme hücrelerinin tenasül uzvu vasıtasıyla, kadın vücuduna, mihbel dediğimiz yoldan girmesi ile olur. Bu kabiliyete, cinsi iktidar denir. Tabiat nevin başkasına büyük ehemmiyet verdiği için bilhassa erkekteki cinsel iktidarı korumak için birtakım vasıtalar meydana getirmiştir. Bu cümleden olarak, beyinde bulunan hipofiz bezinin ön bölümünde meydana gelip kana karışan bir hormon vardır ki üreme bezlerinin faaliyetini kamçılar nizama koyar. Ayrıca tenasül bezleri içinde de cinsî iktidarı koruyan hormonlar ifraz edilir. Böylece cinsel kudretin devamı için en başta gelen şart, hipofiz ve husyelerin normal bir tarzda çalışmaları ve gereği gibir hormon ifraz etmeleridir. Bundan başka diş tenasül uzuvlarının normal bir yapıda olmaları icap eder. Bu mevzuların inkişâfı da yine yukarıda bahsedilen hormonların tesiri altındadır.

Cinsel iktidarsızlık iki şekilde belirtileri görülür : Birisi dişi ve erkek tenasül uzuvlarının temasa gelmemesi, (buna temas iktidarsızlığı denir.) ikincisi, temas vuku bulmasına rağmen, çocuk meydana getirme kabiliyetinin olmamasıdır. Bu takdirde kadın veya erkek üreme hücreleri ya meydana gelemiyor, yahut biyolojik değeri olmayan bir halde oluyor, meselâ erkek tenasül hücrelerinin hareket kabiliyetinin olmaması gibi. Görülüyor ki, cinsî iktidarsızlığın birçok şekilleri vardır, bunların her birinin tedavi yolları da vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir