Erkek İlişkide Nasıl Zevk Alır ?

22 Ocak 2012 Cinsel Eğitim  No comments


Seks gençler için kapalı bir sapıdır. Bizim geleneklerimiz gençlerin aileleri ile bu konuda konuşmalarını engeller. Onlara şaşkın ve bilgisiz oldukları bu konuda nereden malûmat alacağını bilemezler.
Hürriyetten bahsedildiği zaman, giyim, spor, din, düşünce ve yiyecekler akla gelir. Oğlan çocuğu bu konularda rahatlıkla konuşabilir. Ancak büyürken ona dünyanın en ilginç ve önemli konusu gibi gelen seks hakkında, çok yakın bir arkadaş veya anlayışlı ebeveynler bulmadıkça kimse ile konuşamaz.

Seks konusu hakkında konuşulduğu zaman çoğunlukla itirazla karşılaşırız. Çünkü insanların töreleri, dinî inançları ve Kesin bazı fikirler bu konudan nsanları uzak tutar. Bu hususta konuşurken kendilerinde • Bu devirdeki en önemli problemlerden biri de "sevgi"dir. Acı bir gerçektir ama bu dünyadaki insanların çoğunluğu sevilmeye ihtiyacı olduğunu düşünür, daha az bir kısmı ise karşılık vermek ve sevmekten hoşlanır. Bir kısmı da sevgiyi bir zayıflık işareti olarak görürler. İnsanlar kazanmak için devamlı gayret sarfetmeyi saçma bulurlar. Diğer bir grup ise sevdiği insanın zamanı ve enerjisini harcar, onu sömürür.

Bu tip bir "sevgi" ihtiyacı ve başkaları tarafından beğenilmek arzusu çoğunlukla değersiz olduğuna inanan insanların arkasına saklandığı bir siperdir. Bu insanlar aslında "Ben yeteneksiz ve değersiz bir insanım, kendi başımın çaresine bakmaktan acizim, dolayısıyla yardıma ve başkaları tarafından başgöz edilmeye ihtiyacım var" demektedirler.
Asıl sevgiye ihtiyacı olan insanlara 4 nokta tavsiye edilebilir: Kendi kendilerine hayatta gerçek olarak neyi istediklerini sormalıdırlar, tehlikeleri göze almaya istekli olmalıdırlar, karar verdikten sonra yapabilecekleri hatalardan korkmamalıdırlar, sevilmeyi beklemekten çok sevmeyi ve sevgilerini bir noktaya yoğunlaştırmayı bilmelidirler. insanların şahsi değerleri ile sevgilerini karıştırmamalıdırlar.

Erkek çocuğunun seks hayatında sevgi en önemli faktörlerden biridir. Genellikle "sevgi" konusunda gerekli olan kaideler bu devrede de geçerliliğini korur. Çocuğun yetişme çağında tüm hayatını ve bu arada cinsî ilişkilerini de etkiler.
Erkek çocuğun olgunlaşmaya başlaması ve seks hayatı herferde göre değişir. Çoğunlukla 1214 vasında başlar, bu yaştan sonra erkek çocuk fizikî değişiklikleri kendinde hissetmeye başlar. Penisinin etrafında ve koltuklarında daha fazla kıllar belirir. Bu bölgedeki kıllar aha uzun ve kalın bir görünüm lir. Bir gün mastürbasyon esasında doyum noktasına riştiği zaman meninin ilk defa leldiğini görür. Meninin gelmeiyle birlikte yeni bir hayâl başstma yeteneğine sahip olduğuıu öğrenip Kendisi ve ailesi, »oyunun nasıl uzadığına ve sesinin nasıl derinleştiğine şahit >iurlar. Çıplakken meme başlaının etrafında “meme tomurcuklarının” belirdiğini, bunlaın hassas ve gergin olduğunu Hissederler. Bunlar, adolesans çağının başlangıcındaki puberte devrinin belirtileridir. Bazı erkek çocukları 1617 yaşına kadar erişken olmazlar. Bazıları ise 910 yaşında fizikî olarak olgunlaşmaya başlarlar. Çoğurv lukla ise, adolesans çağı 1314 yaşında başlar ve 1718 yaşında biter.

Leave a reply

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>