Fantazi Yöntemleri


1 ANANEVİ BASTIRICI SOFULUK:

Bu görüş evlilik dışındaki bütün seksüel aktiviteyi yasaklamıştır. Hatta seks, evlilikte bile yerine getirilmesi şart olan bir görev olarak kabul edilir. Bu görüşü benimseyenler normal olanın dışındaki en küçük bir sapmayı bile hoş karşılamazlar ve sapıklık olarak değerlendirirler. Cinsi hayatın ilmi olarak açıklanmasını bile istemezler. ~

2 AYDIN SOFULUK:

Bu gruptaki insanlar ilk görüşe yakındırlar. Onlara göre, insanların kendilerini kontrol edebilmeleri için böyle bir kısıtlama gereklidir. Gençlik devrinde ve özellikle seks konularında disiplinli olmak şarttır.
İnsanların bir arada daha mutlu olmaları tek tek sağlıklı yetişmeleri ile mümkündür..,Cinsiyet sağlık bütünü içinde sanıldığından da önemli bir yer tutar… Büyüklerin cinsi konulara karşı takındıkları tavır, çocuklara verdikleri bilgilerden daha önemlidir… Cinsi eğitim bu yüzden olabildiği ölçüde çocuklara erken verilmelidir.

3 İNSANİ SERBESTLİLİK (HÜMANİST LİBERALİZM):

Bu görüşün sahipleri ilk iki görüşü reddederler. Hümanist liberalizme göre, ahlak kuralları insanlar arası ilişkilerde yerine getirilmesi gereken işlemlerdir. Bu kurallar insanları vazife yasak çemberine almış kaideler değildir. Bu gruptaki insanlar, eski görüşlerin çürümekte olduğu dünyada fertlere
iç dünyalarını kontrol” fikrini aşılamaya çalışırlar.

4 İNSANİ MUHAFAZAKÂRLIK (HÜMANİST RADİKALİZM):

Bu görüşe sahip olanlar daha teri bir noktaya giderek, gençliğin daha çok cinsi serbestlik kazanması gerektiğini savunmaktadırlar.
5 EĞLENCE AHLÂKI:
Bunda ise seks bir eğlence türüdür. Evlilik öncesi cinsi ilişki hoşgörüldüğü gibi, bu tür bir hayat şuurlu kişiler tarafından da teşrik edilir.

6 SEKSÜEL ANARŞİ: Fransız hukuk profesörü Rene Guyon bu görüşün temsilcisidir.
Onlara göre terbiye, safiyet, iffet, genç kızlık ve tek eşli olmak gibi kavramlar boştur. Bütün cinsi yasaklan, cinsi ahlâksızlık ve utanmayı bir kenara atmayı savunurlar. Başkalarını incitmemek ve haklarına saygı duymak tanıdıkları başlıca sınırdır.
Bu görüşler altında şu sonuca varılabilir:
insanların cinsi açıdan hissettikleri yaptıklarından daha önemlidir. Aynı şekilde, büyüklerin bu konulara karşı takındıkları tavır, çocuklarına verdikleri cinsi bilgiden daha önemli ve etkilidir. Bu sebeple, cinsi konulardaki davranışlarınız, cinsi eğitimde çocuklarınıza verdiğiniz nasihatlardan daha tesirlidir.

Çocuğa cinsi bilgi ve davranışlar olabildiğince erken verilmelidir. Ancak bu bilgi uygun bir tutum içinde verilirse çocuk kendini emniyet içinde hisseder ve hayal kırıklığına uğramaz. Bu tür bir eğitim çocukta sorumluluk, kendine saygı ve olumlu cinsiyet şuuru uyandıracaktır.

Çocuğa ders verir gibi bir seferde cinsi bilgileri vermek ve hazmetmesini beklemek hayalcilikten başka bir şey değildir. Cinsi eğitim, her şeyden önce bir öğretim çeşididir. Diğerlerin de olduğu gibi, cinsi bilgilerin de öğrenilmesi için defalarca tekrarlamak lâzımdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir