Gıdalardaki Protein Miktarları

Gıda maddeleri kısmen birbirlerinin yerine kaim olabilirler. (Rubner’in isodinami kanunu) Yeri tutulmayan gıda, proteindir. Çünkü azotu ihtiva eder. Azot yağlarda ve şekerlerde yoktur, Öte taraftan protein, iktisadî bakımdan en pahalı gıdadır. Bu sebeple insana verilmesi lâzım gelen sarf ettiği azota tekabül eden protein miktarı 30 gram kadardır. Fakat bu miktar çok düşüktür. Çünkü olağan dışı haller için meselâ (Bulaşıcı hastalıklar) bir yedek payı bırakamaz. Ordularda askere verilen yemeğin ihtiva ettiği protein günde 118 gramdır. Fakat, icabında 70 gram da kâfi gelir. Yalnız hayvani ve nebatî proteinler aynı kıymette değildir. Hayvani proteinler daha kıymetlidir. Bu sebeple protein ihtiyacı bakımından da karma gıda yenmesi en elverişli şekildir.

Gıdalarımızdaki protein kaynaklarının en mühimi ettir. Et ne kadar fazla lif, yeter ve zar ihtiva ederse hazmi o derece ağırdır. Balık eti, kara hayvanlarının etine eşittir. Fakat daha suludur. 2 kg. balık eti protein bakımından 1 kg. sığır etine eşittir. Buna mukabil balık etinin hazmı daha kolaydır. Süt % 34 protein ihtiva eder. Bir tavuk yumurtası 6 gr. protein ihtiva eder. Patates % 2 protein verir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir