İlk Adet Kanaması

Kız çocuğu ilk adetini görme devrine bir tafra, kibirlilik ve telaş içinde yaklaşır. Eğer anne onu önceden bu duruma hazırlar ve geleceğe cesaretle bakmayı ve bu olayın kadınlığın normal bir belirtisi olduğunu öğretirse kız çocuğunda sükûnet hâkim olacaktır. Ancak eğer ailenin davranışları baskı, korku ve sıkıntı aşılıyorsa kız çocuğunda utanma ve telaş duyguları ağır basacaktır. Ancak en iyi şartlarda bile ilk adetini görmek kız çocuğunda bir şok etkisi yaratır. Zira kan ürkütücü bir faktördür. Apaçıktır ki sürekli bir kaç gün kanamak daha da korkutucu ve şaşırtıcı bir tablodur. Kız çocuk kanamanın bir müddet sonra durduğunu görür ve kaybedilen kanın fazla miktarda olmadığını anlar; böylece birkaç ay içinde korkusu kaybolur.

Ne yazıktır ki, üreme çağının başlangıcı geçici bazı güçlüklere neden olan önemli fizikî değişimler ile doludur. Bu devrede bulantı, kusma, aşırı halsizlik, kayıtsızlık ve ilgisizlik hali görülür. Anormal sayılabilecek her türlü durumda derhal doktora başvurulmalıdır. Bu şekilde bazı şikâyetlerin hafifletilmesi veya giderilmesi mümkün olur. Adet görmenin bir hastalık olmadığı, hatta kız çocuğunun gelişimini tamamlaması için gerekli olduğu ona açıklanmalıdır.

En iyi yöntem adet görmeye başlamadan önce onun tümüyle bu hususta aydınlatılması, bu esnada hangi sağlık kaidelerinin uygulanması gerektiği hakkında bilgi verilmesidir. Adet görmeden birkaç gün öncoe sinirli, gergin veya bıkkın bir ruh durumu içinde bulunabileceği ona hatırlatılmalıdır. Kız çocuğu adet görmeye başlayıncaya kadar kanamalar esnasında aşırı derecede huzursuz ve korkaktır. Bu sırada elbiselerin kanla kirlenebileceği, pis kokabileceği, herkesin bu durumu fark edeceği konusunda endişeleri mevcuttur. Sağlık kaideleri ona doğru bir biçimde öğretilmelidir… Adet kanaması esnasında nasıl ve hangi sıklıkla ped değiştirmesi veya nasıl duş yapması gerektiği açıklanmalıdır. Bu konularda sık sık annesi veya ablasına başvurabileceği güvenini duyarsa bu sıkıntılarını kolaylıkla atlatacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir