Kafatası Kırığı

Kafatası üzerine düşme, kafaya sert bir cisimle vurma veya kafatasmı çarpma gibi kazalar kafatasındaki kemiklerin kırılmasına sebep olurlar. Yüksek bir yerden ayaklan üstüne şiddetli düşmelerden sonra ayaklarda hâsıl olan tazyik belkemiği île kafaya intikal ederek kafatası tabanının kırılmasına kapı açabilir. Bu cins kırıklar bugün trafik kazalarının çoğalmasından dolayı daha fazla görülmektedir.Kafatası kırıkları, beyin zarlarının ve beynin bu kazadan müteessir olup olmadığına göre çeşitli belirtiler gösterirler.

Bir çizgiden ibaret olan basit kırıklar o bölgede temasla artan bir ağrıdan başka bir sıkmtı vermezler, Kafatasmı örten deri de çatlamış ve yaralanmış ise yaradan karı aktığı da görülür.
Hastanın tam veya kısmî olarak kendini kaybetmesi, bayılması, ağzından, burnundan, kulaktan kan gelmesi, göz bebek-lerinin büyümesi beynin müteessir olduğunu gösteren belirtilerdir. Bu kanamalar çok defa, beyin tabanındaki kemiklerin kırıldığına delâlet eder.

Hasta baygınlıktan ne kadar çabuk kurtulur, ne kadar çabuk kendine gelirse, tehlike de o kadar azalmış demektir.
Kafatasının kırıkları dolayısiyle menenjitier ve beyin apseleri hâsıl olabilir.
Bunlardan başka karakter değişmesi, aklî bozukluklar, felçler veya sara hastalığı şeklinde ihtilâtlar hâsıl olduğu da variddir.
Bunun içindir ki, kafatası kırıkları en tehlikeli olan kırıklardan sayılırlar.

Kafatası Kırığı Tedavisi : Kafa üzerine düşmeden sonra hastada kısmî veya tam bir baygınlık hâsıl olmuşsa vakit geçirmeden, bir doktor çağırmak veya hastayı hiç hırpalamadan, bir hastahaneye veya sağlık müessesesine kaldırmak lâzımdır. Röntgen ile kırığın yeri tesbit edilmelidir.

Doktor gelinceye kadar hastayı istirahatte bırakmak ve mümkünse, basma bir buz kesesi koymak uygun olur. İcap ediyorsa doktor bel kemiğinden bir iğne sokarak omurilik suyu alacaktır.
Kırık kemik beyine batmış ise ameliyat ile bunu çıkarmak lâzımdır. Beyinde kanayan damarlar varsa bunlar dikilmeli veya bağlanmalıdır. Beyin ameliyatları biraz tehlikeli olduğundan acele karar vermemek biraz bekleyip hastanın haline bakmak, kat’î luzum hâsıl olursa müdahale etmek en uygun bir tedbir olur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir