Kalori Yakma Yöntemleri

Vücudun sarf ettiği enerji miktarını doğrudan doğruya ve vasıta ile ölçmek için birtakım usûller vardır. Vücut sathından kayıp edilen hararet, su gibi bir cisme intikal ettirilirse bu cismin ısısının yükselmesinden vücudun muayyen bir müddet esnasında dışarı verdiği ısı ölçülmüş olur. Bir de vücudun sarf ettiği oksijen miktarından enerjiyi hesap etmek mümkündür. Bir vücut ne kadar oksijen sarf ederse, o kadar fazla ısı meydana getirir.

Fikri ve bedeni hiçbir iş yapmadan, sadece iç uzuvların faaliyeti metabolizmasına (Bazal Metabolizma) denir. Bu enerjinin miktarı, vücudun yüzeyine, yaşa, cinsiyete, yanmaların derecesi- ne bağlıdır. 1400 -1800 kalori arasındadır. İkinci kısım enerji, buna ilâveten vücudun iş görmek için sarf ettiği enerjidir ki, bunun toplamı, 2500-6000 kalori arasındadır.

Alınan gıda, bu enerji sarfiyatından fazla olursa vücut bu fazlayı depo eder. Bunun büyük bir kısmı yağ şekline çevrilerek deri altına yerleştirilir. Glikojen deposu karaciğerde, kaslardadır. Bunun miktarı bir iki yüz gramı geçmez. Albuminler depo edilmeye elverişli değildir. Yalnız çocuklarda, gebelerde ve adali idmanda bir miktar depo edilir.

Aksine olarak, alınan gıda vücudun sarfiyatından az gelirse vücut, depolarındaki maddelere başvurur. Evvelâ karaciğerdeki glikojen, sonra depolardaki yağ yakılır. Bunlar yetmezse, vücut, uzuvlarının yapı taşı olan albuminlere de el atar. Bu hesaplan yaparken tabiî vücuda giren gıdaların değil, bunların hazmolunup kana karışan kısmı alınır. Bu nisbet çeşitli gıdalarda farklıdır. % 50 den % 100’e kadar değişebilir. İlerideki cetvellerde muhtelif gıda maddelerinin verdikleri kalori ve bunlardan faydalanma nisbeti gösterilecektir.

Kalori ihtiyacı bakımından şu grupları ayırabiliriz : Orta yaşta orta bedende bir adam mutlak istirahat halinde 1600 kalori, yatakta okuma halinde 1850 kalori, yataktan kalkıp oda içinde gezindiği takdirde 2100 kalori, sakin bir büro hayatı 2500 kalori, talebe ve memur hayatı 3300 kalori, en ağır iş gören adamın ihtiyacı 6000 kaloridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir