Kızlarda İlk Cinsel İlişki

Kız çocuklarının ilişki hayatından bahsetmek erkeklerinkine kıyasla daha zordur. Bunun sebebi ananevi bir zemine dayanır. İnanışlarımıza göre toplumumuzda kızların daha çok korunulması gereklidir. Ancak düşünülmesi gereklidir ki, seks ilişkisi iki cins arasında oluyorsa her iki cinsin de eşit miktarda cinsî bilgiye ve aydınlatılmasına ihtiyaç vardır. Kızları korumak bahanesi ile onları daha geri planda bırakmak âdil bir davranış biçimi değildir.

Gerek erkek gerekse kız çocukların cinsi davranışları yönünden ortak 2 kaide mevcuttur:

1. İlişki davranışları başka insanları incitmediği veya onların arzuları hilafına olmâdığı müddetçe zevk veren bir fizyolojik olaydır.

2. İlişki davranışları kız veya oğlan çocuğunu toplum içinde güç durumda bırakmayacak derecede uygun davranışlar çerçevesinde olmalıdır.

Kız çocuklarının seks hayatı erkeklerinkinden çok değişiktir. Esas farklılık anatomiden doğar. Kızların sekse yaklaşımı, toplumda oynadığı rol ve özellikle seksin hayatındaki yeri oldukça farklıdır. Bu farklılıklar çoğunlukla büyümekte olan kız çocukları tarafından anlaşılmaz veya takdir edilemez. Veyahut da birbirlerine mutsuzluk verecek biçimde yanlış anlamalara yol açar. Seksin anlaşılmaması veya yanlış yorumlanması genç kızlık devrinde halledilmesi kolay olmayan bir problemdir. Seks hayatında halledilemeyen güçlükler ilerde boşanmaların başlıca sebeplerinden biridir. İş boşanmaya varmasa bile aksak giden evlilik düzeninde doktor veya psikiyatriste başvurmak için ana sebeplerden birini teşkil eder.

Başlıca mesele kadın ve erkeklerde olduğu gibi kız ve erkek çocukların sekse farklı açılardan bakmalarıdır. Kimin haklı kimin haksız olduğu önemli değildir. İki cins bu konu hakkında aynı şekilde düşünmezler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir