Tag Archives: kafatası çatlağı

Kafatası Kırığı

Kafatası üzerine düşme, kafaya sert bir cisimle vurma veya kafatasmı çarpma gibi kazalar kafatasındaki kemiklerin kırılmasına sebep olurlar. Yüksek bir yerden ayaklan üstüne şiddetli düşmelerden sonra ayaklarda hâsıl olan tazyik belkemiği île kafaya intikal ederek kafatası tabanının kırılmasına kapı açabilir. Bu cins kırıklar bugün trafik kazalarının çoğalmasından dolayı daha fazla görülmektedir.Kafatası kırıkları, beyin zarlarının ve beynin bu

Tweet…

Read more
Back to top