kafatası çatlağı tagged posts

Kafatası Kırığı

03 Ekim 2011 Kırıklar ve Çıkıklar  No comments

Kafatası üzerine düşme, kafaya sert bir cisimle vurma veya kafatasmı çarpma gibi kazalar kafatasındaki kemiklerin kırılmasına sebep olurlar. Yüksek bir yerden ayaklan üstüne şiddetli düşmelerden sonra ayaklarda hâsıl olan tazyik belkemiği île kafaya intikal ederek kafatası tabanının kırılmasına kapı açabilir. Bu cins kırıklar bugün trafik kazalarının çoğalmasından dolayı daha fazla görülmektedir.Kafatası kırıkları, beyin zarlarının ve beynin bu kazadan müteessir olup olmadığına göre çeşitli belirtiler gösterirler.

Bir çizgiden ibaret olan basit kırıklar o bölgede temasla artan bir ağrıdan başka bir sıkmtı vermezler, Kafatasmı örten deri de çatlamış ve yaralanmış ise yaradan karı aktığı da görülür.
Hastanın tam veya kısmî olarak kendini kaybetmesi,

Yazının Devamı