ALT ÇENE ÇIKIĞI

Bu çıkık oldukça nadir görülür. Çene üzerine vurulma veya ağzın pek fazla açılması neticesinde ortaya çıkar. Ameliyatlarda hastanın hissini uyuşturmak için ilâçla uyutulması sıra-sında çene kaslarının ileri derecede gevşemesi ile de bu çıkığı hâsıl olduğu vardır.

Çene çıkığı öne veya arkaya doğru olabilir. Arkaya çıkık dana fazla olur. Çene kemiğinin uçları iki yanda iki eklem hâsıl ederler. Çıkık bunlardan yalnız birisinde veya her ikisinde de olabilir. Hastanın çenesi aşağıya doğru düşer. Ağzını kapayamaz. Çenesini oynatamaz. Konuşamaz, yutkunmada güçlük çeker ve şiddetli ağrı hisseder.
Çıkık yalnız bir taraftaki eklemde, yani tek vaziyette ise yüzün tenasübü bozulmuştur. İki eklem birden çıkmış ve öne doğru kaymışsa, ağız açılmış ve yüz karakteristik bir manzara almış olur.

 

Tedavisi — Derhal doktoru çağırmak lâzımdır. Çıkığı yerine koymak için en basit usul, elin baş parmağını dişlerin üzerine koymak, büyük azılara ve aşağıya doğru şiddetle tazyik etmektir. Sert bir kıtırtı eklemin yerine oturduğuna delâlet eder. Çene kemiğini kırmamak için bu hareketi yaparken çok şiddetli hareket etmemelidir.
Çıkık yerine oturduktan sonra çene , kemiği bir kaç gün için sarılır. Çene kemiğinde bir defa hâsıl olan çıkık “bağların gevşemesiyle, çene çıkığı sık sık tekrarlayabilir. Dikkatli olmak lâzımdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir