BAŞ AĞRISI

Baş ağrısı nedir : İnsanlarda sık sik rastlanan arızalardan birisidir. Doktorluk telakkilerine göre baş ağrısı, başlı başına bir hastalık değildir. Vücuda ait bir sürü bozukluk ve hastalıkların müşterek bir belirtisi sayılır. Baş ağrısı, sebepleri sayılamayacak kadar çok olan sıkıntılı bir arızadır.

Başım Neden Ağrıyor : İnsanın yaradılış ve bünyesine göre ciddi ve önemli hastalıklar baş ağrısı yaptıkları gibi basit bazı arızalarda yine bu ağrılara sebep olabilirler. Bunları birer birer saymak pek uzun olur. Burada kısaca bildireceğiz :

Tifo, Lekeli Humma, Kızıl, Kızamık, Menenjit, Çiçek, Grip gibi bir sürü ateşli ve mikroplu hastalıklar vardır ki bunlar sırasında hastalarda geçici veya devamlı baş ağrıları görülür.

Kanda bazı zehirli maddelerin toplanmasına sebep olan (Şeker Hastalığında veya böbreklerin bozukluğundan ileri gelen (Üremi) gibi hastalıkların baş ağrıları devamlı olur. Havası bozuk olan kapalı yerlerde oturmak ve kömürden çıkan gazlarla zehirlenmek de baş ağrıları yapar. Bazı mide ve bağırsak bozuklukları ve hazımsızlıklar da baş ağrısı yaparlar.

Frengi, bilhassa geceleri, çok baş ağrısı yapan bir hastalıktır.

Beyine bir mahfaza vazifesi gören kafa tasına ait kemiklerin kırık, ezik, vurukları, beyin içinde sebep olan urlar, apseler ve iltihaplar, baş ağrısının sebepleri arasındadırlar.

Adi burun nezleleri, diş etleri ve boğaz iltihaplan, burun ve boğazdaki fazla et parçaları, bir çok göz ve kulak hastalıkları da baş ağrılarını mucip olabilirler.

Damarları sertleşmiş insanlarda kan basıncı (Tansiyon) yüksekliği ortaya çıkınca devamlı baş ağrıları olur.

Bütün bunlardan başka bazı sinir bozukluklarına ait baş ağrıları vardır ki, bunların sebeplerini ancak ince bir araştırma ve uzun bir çalışma sayesinde ayırt edip ortaya çıkarmak mümkün olabilir.

Hatta baş ağrıları içinde başlı başına bir hastalık gibi telakki edilebilecek olan (Yarım baş ağrısı : Migren) dedikleri bir ağrı da mevcuttur.

Bu ağrı, çok defa, yaradılış itibariyle sinirli olan kimselerde daha çocukluk yaşından itibaren nöbet tarzında ortaya çıkar.

Nöbetten önce hastanın başında bir ağırlık ve tutukluk vardır. Flaşta nöbetin geleceğini böylece önceden hissetmiş olur.

Bu ağrı başın yarısında, kaşın veya gözün üstünde sabit bir yerde kendisini gösterir. Hatta bazılarında başa çenber geçirilmiş gibi sıkıntılı haller sebep olabilir.

Hülasa baş ağrılarının sebepleri o kadar çok ve dağınıktır ki saymakla tükenecek gibi değildir. Ne kadar dikkatli saysalar, yine bir kaçım unutursunuz.

Baş ağrısı Belirtileri : Hasta baş ağrısını kendisi duyar. Bu ağrının başkaları tarafından görülüp, anlaşılması mümkün değildir. Ciddi sebeplerden ileri gelen baş ağrıları ateş, mide bulantısı, kusma gibi başka sıkıntılarla birlikte olabilirler. Uzun zaman baş ağrısını çeken kimse bilhassa ağrının şiddetli olduğu zamanlarda pek büyük bir sıkıntı içindedir. Gözlerini açamaz, yatamaz, oturamaz, rahat edemez bir durumdadır.

Basit sebeplerden ileri gelen baş ağrıları çabuk gelip geçicidirler. Devamlı baş ağrıları önemli sebeplerden ileri gelirler.

Devamlı baş ağrıları çekenler, bunun sebebini ortaya çıkarmak ve bir an önce tedavisini yaptırmak üzere doktora baş vurmayı ihmal etmemelidir.

Tedavisi : Baş ağrılarını geçirmek için (Salicylat) kökünden gelen ve bir çok özel adlarla piyasaya çıkarılmış olan hazır ilaçlar vardır. Bunların çoğunun tesirli maddesi (Acite Tcetyl  Salicylique) dir. Bunlardan bir kaç tablet almakla basit baş ağrıları zail olurlar. Bu ilaçları kullanmakla zail olmayan veya kısa bir müddet için sükûnet bulup sonra tekrar başlayan, inatçı baş ağrılarında onu mucip olan sebebi bulup ortadan kaldırmak lazımdır. Bu ancak Doktor’un hastayı iyice muayene etmesi, gerekiyorsa idrar, kan, balgam tahlilleri ve Röntgen tetkikleri yapılması ile kabil olur.

BAŞ AĞRISI” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir