BURKULMALAR

Burkulma, eklemleri (mafsalları) çevreleyen ve kemikleri tabiî yerlerinde tutan bağlardan bir veya bir kaçının kısmen veya tamamen kopmasından ileri gelen bir arızadır.Kopmanın veya zedelenmenin derecesi bağların mukavemetine kaza sırasında kemiklerin durumuna ve o sırada kasların yaptıkları tazyike bağlıdır.

Burkulmalar, en ziyade, el ve ayak bileklerinde, parmaklarda, omuz, dirsek ve diz eklemlerinde olurlar.
Burkulmaya uğramış hastanın ilk duyduğu sıkıntı burkulmuş yerde ortaya çıkıp, hareket esnasında gittikçe ziyadeleşen ağrıdır. Bir müddet sonra ağrı, o kadar artarki hasta günlerce eklemine el süremez bir hale gelir. Şiddetli burkulmalarda eklemde ve onun yakınındaki dokularda şişlikler ve damarların kopup kanamasından dolayı kan oturmaları hâsıl olur.

Bu kan oturmaları tehlikeli değildir. Bir müddet devam edip sonra kendiliklerinden kaybolurlar.
Çok defa ayağın burkulması ile eklemin çıkması veya kemiklerin kırılması birbirine karıştırılabilir. Şüphe ve tereddütler ortaya çıkar. Fakat iyi dikkat edilirse burkulmada eklem bağları gevşemiş veya kopmuş bir durumdadır. Kemiklerde kırılma veya yer değiştirme yoktur. Eklemde tabiî olmayan bir biçimsizlik görülmez. Çıkık ve kırıklarda ise eklem kemiklerinde yer değiştirmeler olduğu için dışarıdan bakılınca organın tabiî olmayan bir şekil almış olduğu görülür.

Böyle olmakla beraber burkulmanın kırık veya çıkıktan kat’î olarak ayırd edilebilmesi için röntgen tetkikleri yapmak işin en doğrusudur.Bilhassa ihtiyarlarda kemikler kolaylıkla kırılabileceklerinden bunların burkulmalarım dikkatli bir surette incelemek, bir kırık veya çıkık ile birlikte olup olmadığını lâyıkıyle araştırmak lâzımdır.

Burkulmanın tedavisi — Kazadan sonra eklemi sıkıca sarmak, mümkünse kuvvetli bir yapıştırıcı madde kullanarak bu sargının yerinden oynamamasını temin etmek icap eder.
Şişme görülürse sonradan sargıyı biraz gevşetmelidir. Genel olarak eklemin hareket etmesini önleyecek derecede bir sargı tazyiki yapmak kâfidir.

Şişme ve ağrı fazla olursa sıcak banyo ve pansumanlarla ağrıyı dindirmek ve şişi indirmek kabil olur.
Tedavide şiddetli hareketlerden sakınmalıdır. Bazı doktorlar burkulan doku içine yüzde bir (Novocain) mahlûlü şırınga ederek ağrıyı kesmekte ve yürümeyi temin etmektedirler. Burkulma üzerinden bir müddet geçtikten sonra masaj, elektrik gibi fizik tedavi usullerinden fayda görülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir