Çok Eşlilik

Çok eşliliğin bir parçası olup, bir kadının iki ya da daha fazla erkekle aynı çatı altında yaşamasıdır. Bunun örneği dünyada çok az gibi görünmektedir. Halbuki tersi olan çok karılılık gerek ilkel, gerekse gelişkin toplumlarda gayet yaygındır. Çok karılılıkta olabileceği gibi, çok kocalılıkta da cinsî sürtüşmeler ve gerilimler bulunabilir.

Çok eşliliğin bir tipi olup, erkeğin iki ya da daha fazla kadınla evlenmesidir. İslâm dünyasında ve Kur’ân’da erkeğin en fazla 4 kadınla evlenebileceği yazar.

İslâm dininde “çok karı alma” hakkı erkeklere değişik türlerden cinsî tatmin zevki vermekten ziyade İslâmiyet’in doğuşu ve gelişmesi sırasında hakim olan şartlara uyum nedeniyle verilmiştir. Bu sırada savaşa giden erkekler aylarca evine dönemiyor veya bir daha hiç geri gelmemek üzere şehit oluyorlardı. Geride kalan kadınların maddî çıkar sağlamak amacıyla fuhuşa başvurmasını önlemek ve çocuklarına sahip çıkmak amacına yöneliktir. Asırlarca önce alınan bu tedbirin bugün istismar edildiği açıktır. Savaş koşullarının hüküm sürmediği bugünün dünyasında bu yola başvurmak erkeğin sadece zevki ve gururuna hizmet etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir