Erkek İlişkide Nasıl Zevk Alır ?


Seks gençler için kapalı bir sapıdır. Bizim geleneklerimiz gençlerin aileleri ile bu konuda konuşmalarını engeller. Onlara şaşkın ve bilgisiz oldukları bu konuda nereden malumat alacağını bilemezler.
Hürriyetten bahsedildiği zaman, giyim, spor, din, düşünce ve yiyecekler akla gelir. Oğlan çocuğu bu konularda rahatlıkla konuşabilir. Ancak büyürken ona dünyanın en ilginç ve önemli konusu gibi gelen seks hakkında, çok yakın bir arkadaş veya anlayışlı ebeveynler bulmadıkça kimse ile konuşamaz.

Seks konusu hakkında konuşulduğu zaman çoğunlukla itirazla karşılaşırız. Çünkü insanların töreleri, dini inançları ve Kesin bazı fikirler bu konudan insanları uzak tutar. Bu hususta konuşurken kendilerinde •bulurlar. Çıplakken meme başlarının etrafında “meme tomurcuklarının” belirdiğini, bunların hassas ve gergin olduğunu hissederler. Bunlar, adolesans çağının başlangıcındaki puberte devrinin belirtileridir. Bazı erkek çocukları 16-17 yaşına kadar erişken olmazlar. Bazıları ise 9-10 yaşında fiziki olarak olgunlaşmaya başlarlar. Çoğunlukla ise, adolesans çağı 13-14 yaşında başlar ve 17-18 yaşında biter.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir