İlişki Yöntemleri


Cinsi tutum ve davranışlardaki farklılıkların sebebi sosyal sınıflardan kaynaklanmaktadır.

Ancak, “Seks Araştırma Enstitüsünün 1948 ve 1953 yıllarına ait kayıtlarında, bu farklılığın azaldığı belirtilmektedir. Fark, düşük sosyoekonomik seviyede mastürbasyon (Kendi kendini tatmin), çıplaklık, flört ve cinsi ilişki tekniklerindeki değişikliklerin benimsenmesi ile, yüksek sosyo ekonomik seviyede, evlilik öncesi cinsi ilişkinin kabul görmesinden ibarettir.

Bu konudaki sosyal değişmeler başka sahalarda da görülmektedir. Meselâ; Sifiliz yani frengi kelimesi, ilk defa 1932 yılında Amerika’da “The New York Datly News” gazetesinde kullanılmış. 4 yıl sonra da Dr. Thomas Parran radyodaki bir konuşma sırasında Sifiliz’den bahsetmiştir. Bugünden 20 yıl önce “The New York Herald Tribüne” gazetesi de ilk defa Mastürbasyon kelimesinden Cinsi bilgilerimiz umulanın çok altındadır. Çünkü bu konu® da yapılan ilmi nitelikteki araştırmalar henüz karanlık sahalardadır. Ne yazık ki, birer anne ve baba olarak bilgimiz ne kadar azsa da çocuklarımıza karşı sorumluluğumuz da o kadar çoktur. Dolayısıyla, çocuklarımızı ninelerimizden kalan peşin hükümler ile değil, değişen dünyanın şartlarını değerlendirecek, onların ışığı altında en doğru bilgiyi aktarmaya mecburuz.
Özellikle kız çocuğu yetiştirmekte olan anne ve babalar çin bu görev çok zordur. Çünkü kızlar toplum içinde korunması ve himaye edilmesi gereken bir mevkidedirler. Buna rağmen, aileler umumiyetle kız cocuğunun meselelerine eğilmektense, onun isteklerine gem vurmakta en kolay ama
söz etmiş. 10 yıl sonra da homoseksüellik hakkında mantıklı münazaralar yapılmaya başlanmıştır. Bunların çoğu tarafsız ve ilmi bir açıdan ele alınmıştır. Şimdi ise, şöyle ya da böyle, gerek açık ve gerekse kapalı bir üslupla cinsi konulardan bahsetmeyen gazete, dergi, kitap hemen hemen hiç yok gibidir. Hattâ, son 5 yıl içinde yayınlanan Kadın Doğum, Bevliye ve Psikiyatri kitaplarında bir bölüm de Cinsi Eğitim konusuna ayrılmıştır.

Verdiğimiz örnekler bu konunun daha dürüst ve açık bir biçimde değerlendirilmeye başlandığını göstermektedir. Dünyamızda nüfus büyük bir hızla artmakta olduğu için, cinsiyet konusuyla ilgilenen insan sayısı da kendiliğinden çoğalmaktadır. Bu da cinsi ilişkilerin halk arasında hızla yayıldığı intibahını uyandırmaktadır.
çok tehlikeli bir yolu seçmektedirler.

Özellikle anneler, seks hakkında kızlarıyla nasıl konuşmaları gerektiğini bilemediklerini söyleyerek yakınırlar. Babalar,”Bu annenin görevidir. Onlar kadın kadına benden daha iyi görüşürler” diyerek sorumluluğu üzerilerinden atmayı tercih eder. Kız çocukları için cinsi problemler ergenlik çağının belirtileriyle birlikte ortaya çıkar.Bu belirtilerin görülmesiyle birlikte kızın oğlan çocuklarıyla görüşmeleri engellenir, kız buna karşı çıkınca kıyamet kopar. Ve böylece anne baba ile kız çocuk arasında cinsi konularda ¿j diyalog bakımından korkunç bir uçuruma girer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir