İslam Dininde Çok Eşlilik

Bir cinsin karşıt cinsten iki ya da daha fazla kişiyle evlenmesi ya da birlikte oturmasıdır. Bu kavram çok karılılık ve çok kocalılık gibi çok eşli evlilikleri kapsar. Bazı gelişmekte olan ülkelerdeki kabilelerde ya da girift topluluklarda evlilikler çok eşli gibi görünebilir. Ama esasında etraflarında sosyal ve cinsî faaliyetlerin döndüğü, anne ve baba ailenin temelini teşkil eder.

Tarihî açıdan Hristiyanlığın egemen olduğu ve tekeşliliğin süregeldiği gelişmiş ülkelerin toplumlarında çok eşlilik genellikle kanun ve din dış bir olay olarak nitelendirilir. Çok eşliliğin normal sayıldığı toplumlardan gelen (özellikle İslâm ülkelerinden) ve gittikçe artan göçmenlerin bu yüzden ortaya çıkan problemleri, hâlâ çözümlenememiş tir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir