OMUZ ÇIKMASI

Oldukça fazla görülen çıkıklardandır. Omuz üzerine düşmekle veya omuz ekleminin şiddetli harekete mecbur olmasiyle hâsıl olur.Eklem boşluğunun az derin olması bu çıkığın sık husule gelmesine sebep olmaktadır.
Çıkık olunca pazı kemiğinin başı öne ve eklem boşluğunun içine doğru kayar. Hasta sağlam kolu ile öteki kolunu tutmaya mecbur kalır. Kemik başı eklemden dışarıya çıkınca omuz başı büyük, yuvarlak bir kitle halinde görülür. Öteki sağlam omuzla kıyaslanırsa şekil bozukluğu çabucak anlaşılır. Kol hareket edemez bir haldedir.

Tedavisi — Omuz çıkığını yerine koymak zordur. Bunu ancak doktor yapabilir. Bu iş için birçok usuller vardır. En basit usul şudur: Hasta sırt üstü yatar, çıkık kol ayaklara doğru devamlı olarak çekilirken birdenbire iç tarafa doğru kuvvetli bir döndürme hareketi yapılır. Bu hareket sayesinde kemik başı eklemin boşluğuııdaki tabiî yerine girip oturmuş olur.
Bu ameliye biraz ağrılı olduğundan, yapmadan önce. hastayı ilâçla uyutmak ve müdahalenin ağrısını hissettirmemek uygun olur.
Çıkık yerine konduktan sonra kol üçgen şeklinde bir sargı ile boyuna asılır. Bu sargı bir hafta kadar bırakılır. Ondan sonra çıkarılıp masaj ve hareket tedavisine başlanır.
Ağrılar fazla devam etmez. Çabuk iyi olan bir çıkıktır.

Omuz Çıkması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir