Orta Kulak İltihabı

Orta Kulak İltihabı Neden Olur : Orta kulak iltihaplarının sebebi çok ve çeşitlidir. Bademciklerde, gırtlakta, yukarı teneffüs yollarında husule gelen iltihaplar, kızamık, kızıl, kuşpalazı, grip gibi hastalıklar, çok defa, orta kulakta iltihaplara sebep olurlar. Şiddetli sümkürme sırasında veya banyo yaparken, suda yüzerken kulağa su kaçması da orta kulağı iltihaplandırabilirdi. Mikroplar boğazın yan tarafı ile orta kulağı birbirine birleştiren ufacık borudan içeriye girerek orta kulağı iltihaplandırırlar.

Boğaz ve yutaktaki bademciklerin iltihabı orta kulak iltihaplarının hasıl olmasında en büyük rolü oynar.

Nezle ve iltihaplar sırasında orta kulak borusunun tıkanması, bu kulak kısmının havasız kalmasına sebep olarak oraya düşen mikropların daha çabuk faaliyet kazanması neticesini verir.

Orta Kulak İltihabı Belirtileri : Kulak ağrısı, orta kulak iltihabının ilk işaretidir. Bu ağrı insanları pek ziyade rahatsız eder. Süt çocukları bu ağrıyı sürekli ağlamalar ve çırpınmalarla belli ederler. Daha büyükçe çocuklar ağrıyan kulaklarını yastığa sürerek kaşımak ve ağrıyı geçirmek isterler. Ağrı ile birlikte hastalarda ateş ve küçük çocuklarda ishal de görülür. Ateş bazen pek yüksek bir dereceye çıkabilir.

Böylece orta kulak zarında başlayan iltihap gittikçe ilerleyerek cerahat hasıl eder. Dikkat edilmez ve iltihap uzun sürerse, çok defa orta kulakla toplanan iltihaplı ifrazların ve rahatın tazyiki ile kulak zarı birdenbire orta kulaktaki iltihap dış kulak yolu ile dışarı açılarak kulak akıntıları başlamış olur.

Orta kulak iltihabında, hiç vakit geçirmeden, doktora baş vurmak lazımdır. Çünkü orta kulaktaki iltihap, çabuk tedavi edilmediği takdirde kulak arkasındaki içi boş kemiklere ve buradan beyine doğru yürüyerek tehlikeli hallerin ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Orta Kulak Tedavisi : Her şeyden önce hastaya çok sıkıntı veren kulak ağrısını dindirmek veya hafifletmek lazımdır. Bunun için dışarıdan kulağa sıcak pansuman yapmak veya (yüzde cn) (Aı ide Phenique’li Glycerine) mahsulünden günde bir kaç defa damlatmak çok fayda verir.

(Salicylat) sınıfından bazı ağrı kesici ilaçların ağızdan alınması muvakkat bile olsa, sükûnet verici tesir hasıl eder.

Orta kulakta toplanan cerahatin orada uzun müddet kalması doğru değildir. Çünkü, cerahat kulak zarını harap ettiği gibi kulağın arka tarafındaki kemikleri de harap ederek beyine sirayet etmek azgınlığını gösterebilir.

Bu gibi hallerde doktorun kulak zarını delerek bir an önce, toplanmış olan cerahati dışarıya akıtması lazımdır. Böylece iltihabın şiddetlenip yayılmasının önüne geçilmiş olur.

Bu ameliyatın hiç bir tehlikesi yoktur. Bazıları kulak zarının delinmesi ile sağırlık hasıl olacağını zannederler. Bu katiyen doğru değildir. Orta kulaktaki iltihap zail olunca delinen zar kendi kendine kapanır. İşitmede bir kusur kalmaz.

Aksine olarak zar doktor tarafından delinmezse cerahat /.amanla zarı harap edecek olursa o zaman hastada sağırlık kalması ihtimali vardır.

Cerahat bir müddet bırakılırsa, çok defa zarı kendi kendine delip kulaktan dışarıya akmaya başlarsa da bu doktorun yapacağı şekilde ufak ve düzgün bir delik olmadığından ve zarın fena bir yerine rastlayabileceğinden hem cerahatin iyice boşalması sağlanmamış, hem de hastalığın uzun sürmesine sebebiyet verilmiş olur. Kulak zarının erkenden ve doktor tarafından delinmesinde büyük fayda vardır.

Orta Kulak İltihabından Korunma : Orta kulakta iltihap hasıl olmaması için üç şeye dikkat etmek lazımdır. Birincisi vücudu ve kulakları şiddetli soğuğun tesirinden korumak. İkincisi: kızıl, kızamık, grip gibi yukarı teneffüs yollarında nezle yapan hastalıklara tutulmamaya gayret etmek. Üçüncüsü ise sık sık iltihaplanan bademcikleri ameliyat ile çıkartmaktan ibarettir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir