Su

Su, bütün canlılar için olduğu gibi, insanlar için de pek lüzumlu bir gıdadır. Gıda olmaktan başka insanların çeşitli temizliklerde kullanılmak üzere ayrıca suya ihtiyaçları vardır. Kıymetli bir bilgin : (Hayat su alıp vermekle devam ettirilen bir olaydır) demek suretiyle bu gerçeği pek güzel ifade etmiştir.

Suyun beslenmedeki rolü öteki gıdalardan daha az önemli değildir. Açlık bir kimseyi ancak birkaç haftada ölüme sürüklediği halde insanın susuzluğa bir kaç günden fazla dayanmasına imkân yoktur. Çünkü vücudun bütün hücre, doku ve organlarunı sulayan sıvıların esası sudur. Vücuttaki madenî tuzlar su içinde erimiş bulunmak suretiyle beslenmede fayda sağlayabilirler.

Akciğerlerden ve deriden buğu halinde devamlı olarak çıkıp vücudun tabiî sıcaklığını bir kararda tutan sudur. Vücut ağırlığının üçte ikisini su teşkil etmektedir. Bundan anlaşılıyor iki susuz hayat mümkün değildir. Suyun vücutta azalması bir çok arızaların ortaya çıkmasına sebep olduğu gibi suyun fazlalaşması da vücut için zararlıdır. Orta yaşlı bir kimsenin beslenmek için günlük su ihtiyacı (1,5 2) litre arasındadır. Mevsimlere, çalışmaya ve vücudun faaliyetlerine göre bu miktar azalıp çoğalabilir. İnsan kendisine lüzumlu olan suyun bir kısmım gıda maddelerinden tedarik eder. Önemli bir kısmını da dışarıdan içmek suretiyle temin eder. Sindirim mayalarını sulandırıp mide, bağırsak bozukluklarına meydan vermemek için yemekler esnasında fazla su içmemeye gayret etmelidir. İçinde havası bol olan taze suyun sindirimi daha kolaydır. Buz gibi soğuk su mideyi tahriş ve iltihaplara sebep olabileceğinden tavsiyeye şayan değildir. Bilhassa yorgun ve terli iken birdenbire buz gibi su içmekten sakınmak lâzımdır.

Sağlam bir insan için, doktor tavsiye etmedikçe, maden suları içmeye lüzum yoktur. Taze ve iyi su beslenme ihtiyacını en iyi karşılayan bir maddedir.
İnsanlar su ihtiyaçlarını gidermek için yeraltı ve yer üstü sularından faydalanırlar. Hangi şekilde olursa olsun bilhassa içmek için kullanılacak olan suyun temiz olmasına, içinde hastalık yapan mikroplar mevcut bulunmamasına pek ziyade dikkat edilmelidir. içilecek suların temizlenmesi, sağlık bakımından faydalı bir hale getirilmesi için kullanılan usuller doktorlukta uzun bir bahis teşkil eder. İşin özeti faydalı olan suyun temiz su olduğu, kirli ve mikroplu suların insanlara büyük zarar vereceğidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir